Pho tượng Ông Lộc cổ bằng sứ

– Đồ sứ màu trung hoa xưa

Bao đồ cổ xịn.

Bác nào có nhã ý xin liên hệ

0938515171 hoặc 0948777798

Xem trược tiếp tại:

Cs1 tại xóm 34-Hải Minh-Hải Hậu-Nam Định

tuong-su-co_00001 tuong-su-co_00002 tuong-su-co_00003 tuong-su-co_00004 tuong-su-co_00005 tuong-su-co_00006 tuong-su-co_00007 tuong-su-co_00008 tuong-su-co_00009 tuong-su-co_00010