1. Tủ được làm bằng gỗ gụ gia lai ,trạm cây mai tàu xung quanh khung tủ, lô cửa trạm cành trúc già, phầnchương tủ trạm cảnh anh hùng đáng hổ,
  2. Được trạm khắc 100% bằng tay
  3. tủ chiều cao 2m3, chiều ngang là 1m10, chiều sâu là 40cm
    Untitled

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *