Giao lưu bộ ghế ” Trúc Kê” Hàng tái sâu…

Chất liệu: Gụ Quảng Bình

Gồm 6 món: 1 trường, 2 ghế, 1 bàn, 2 đôn.

Kích Thước:

 Trường: Dài 1m93, sâu 65 , cao 1m14,  mặt cao 50, chân 10p ( phủ bì)

 2 ghế: Ngang 68p, Sâu 65p, cao 1m14 , mặt cao 50, chân 10p ( phủ bì)

 1 bàn: Dài 1m37, ngang 68, cao 80, chân 9p ( phủ bì)

 Sưu tầm và giao lưu được 1 bộ ghế Trúc Kê hàng xưa quý hiếm..bộ ghế được nghệ nhân xưa đục rất sắc nét…chạm chổ đầy tâm huyết…các nghệ nhân xưa đã thổi hồn vào từng nét làm cho mọi thứ y như thực. 

 Một tác phẩm, một kiệt tác chẳng mấy ai có được là điều mà đứng cao liên chiều sâu về đồ xưa hằng mong muốn nhất.

mọi thông tin liên hệ 0948777798 – 0938515171

Hoặc xem trực tiếp tại: Đường 1, làng nghề 1, hải Minh, Hải Hậu, Nam Định

trường_kỷ_gỗ 003 trường_kỷ_gỗ 002 trường_kỷ_gỗ 001 trường_kỷ_gỗ 006 trường_kỷ_gỗ 009 trường_kỷ_gỗ 010 trường_kỷ_gỗ 011 trường_kỷ_gỗ 013 trường_kỷ_gỗ 004 trường_kỷ_gỗ 005 trường_kỷ_gỗ 014 trường_kỷ_gỗ 019 trường_kỷ_gỗ 022 trường_kỷ_gỗ 023 trường_kỷ_gỗ 025 trường_kỷ_gỗ 027 trường_kỷ_gỗ 031 trường_kỷ_gỗ 032 trường_kỷ_gỗ 034 trường_kỷ_gỗ 036 trường_kỷ_gỗ 037 trường_kỷ_gỗ 038 trường_kỷ_gỗ 040 trường_kỷ_gỗ 042 trường_kỷ_gỗ 044 trường_kỷ_gỗ 047 trường_kỷ_gỗ 048 trường_kỷ_gỗ 049 trường_kỷ_gỗ 050 trường_kỷ_gỗ 051 trường_kỷ_gỗ 052 trường_kỷ_gỗ 057 trường_kỷ_gỗ 058 trường_kỷ_gỗ 060 trường_kỷ_gỗ 063 trường_kỷ_gỗ 065 trường_kỷ_gỗ 066 trường_kỷ_gỗ 067 trường_kỷ_gỗ 068 trường_kỷ_gỗ 069 trường_kỷ_gỗ 070 trường_kỷ_gỗ 071 trường_kỷ_gỗ 072 trường_kỷ_gỗ 074 trường_kỷ_gỗ 075