Giao lưu bộ sập mai điểu mắt 2 lá dầy đủ 2 phân.

TT sập: Sập mai điểu đục tay

Kt: 2m x 1m6 cao 48

Bệ trước trùng 28p dày 6p, bệ ngang dày 5p5 trùng 24p.

Chân 19p

Mặt: dày 6p,lá đôi dày 2p

sap-mai-dieu0002sap-mai-dieu0001sap-mai-dieu0004sap-mai-dieu0003sap-mai-dieu0005sap-mai-dieu0006sap-mai-dieu0007