Đại tự cẩn ốc Đỏ 
tùng cò quý hiếmimage

Chất gỗ: cây gỗ gụ mật quý

KT: dài 1m30, cao 60cm dày 5p, khung bao rộng 10cm

Mình mới sưu tầm được bức đại tự cẩn ốc đỏ tùng cò, ốc rất sáng và có đủ 7 màu, bức tranh được làm từ cây gụ mật xưa, mình rất mong muốn tìm được người chủ chơi món đồ quý hiếm này. Bức Đại tự cẩn ốc này được nghệ nhân khảm rất kĩ, chon lộc được nhưng miếng ốc đỏ rực khi nhìn nghiên.

image Dai-tu-can-oc-do-tung-co01image


Mô tả về cảnh:

Biểu hiện cho sự trường thọ,trường tồn.

Thiên Thu Bạch Cò Thọ Vô Cương

Vạn cổ thanh tùng xuất bất lão

( Ngàn thu cũng con cò vẫn trường thọ, vạn đời cây tùng không thấy già)

tag: Đại Tự cẩn ốc, cẩn ốc đỏ,can-oc-do,dai-tu-can-oc-do,gụ mật
image