Nhà sưu tầm cổ vật Đỗ Tĩnh đã có cuộc triển lãm và tặng cổ vật cho bảo tàng Hải Hậu vào ngày lễ 2/9/2018. Ông cùng hội cổ vật Hải Hậu tổ chức đấu giá những hiện vật quý hiếm để ủng hộ cho người nghèo tại Hải Hậu Nam Định.

Đoạn video về không gian trưng bầy tại Hải Hậu Nam Định.