Tủ bầy đồ đại
  • Tủ bầy đồ đại- cẩn ốc quý hiếm

    Tủ bầy đồ đại-Hoành tráng với không gian lớn Tủ đục cây trúc, chất  gỗ đẹp,hàng kĩ…chất gỗ già cây,kích thước lớn Chất gỗ: Gỗ Gụ Mật Quý Hiếm Kích thước: 2m55, ngang 1m40, sâu 60cm Tủ bầy đồ đại, nét chạm cây trúc rất rắn rỏi trong những khúc trúc,khúc tre. Mềm mại ở những

Liên hệ với Đỗ Tĩnh