Trường Kỷ Tam Sơn Ngũ Lân Vờn Cầu

Xin giới thiệu với mọi người bộ ghế tam sơn ngũ lân vờn cầu, bộ ghế làm mất 6 tháng hoàn thiện. Trường Kỷ Tam Sơn Ngũ Lâm Vờn Cầu Bộ trường tam sơn 5 món: 2 trường + 2 đôn + 1 bàn Chất Liệu: 100% gỗ gụ mật Kích Thước:  Bộ ghế Tam […]