Khay Trà Gỗ Chắc Trơn

• Bảo hàng 5 năm độ bền • Đảm Bảo 100% Trắc đỏ • Hình Thức Mua bán COD Viettel, nhận hàng xem hàng và thanh toán…