gụ mật
  • Đại tự cẩn ốc đỏ quý hiếm

    Đại tự cẩn ốc Đỏ tùng cò quý hiếm Chất gỗ: cây gỗ gụ mật quý KT: dài 1m30, cao 60cm dày 5p, khung bao rộng 10cm Mình mới sưu tầm được bức đại tự cẩn ốc đỏ tùng cò, ốc rất sáng và có đủ 7 màu, bức tranh được làm từ cây gụ mật

Liên hệ với Đỗ Tĩnh