gỗ cây keo
  • Gỗ cây keo là gì? Ứng dụng gỗ keo trong thi công nội thất

    Trước đây, gỗ cây keo chỉ được biết đến là nguyên liệu thứ chính trong sản xuất giấy. Thế nhưng, giờ cây gỗ keo lại được biết đến nhiều hơn trong thiết kế và thi công sản xuất nội thất. Tuy vậy, ưu điểm của gỗ cây keo là gì? Và ứng dụng của cây

Liên hệ với Đỗ Tĩnh