Đồng hồ tây
  • Đồng Hồ Tây MS1

    Đồng hồ tây Ms1 Người phụ nữ cần cây đàn trên chiếc đồng hồ tây là biểu tượng cho sự thuần tuý hài hoà giữa cung nhạc và thời gian. Qua những vạt áo,vạt vải..trình độ điêu khắc tượng của người châu Âu cực kì tốt… Chiếc đồng hồ tây đặc biệt vì sự kết

Liên hệ với Đỗ Tĩnh