Trường Huế ,Gỗ Hương

Được làm bằng gỗ hương Nam Phi, Chất gỗ Dai, tạo độ cứng và vững chắc cho sản phẩm… Bộ Gồm; 2 trường đại và 1 bàn đại Mọi thông tin xin liên hệ: 0938 5151 71 – 0948.7777.98 xem thêm tại: facebook.com/dotinhhm

Móc hương 6 món-Gỗ cực đẹp

Được làm từ gỗ Hương Ta,vân đẹp,gỗ luật Bảo Hàng 100% Hương Ta( Đinh Hương), bảo hàng chọn đời về chất lượng Bộ ghế này do thợ Nam định làm, 100% mộng thủng Hải Minh Vân đá cực đẹp ạk Giao Lưu liên hệ: 0938 5151 71 hoặc 0948 7777 98