Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Đỗ Tĩnh cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác. Chúng tôi chú trọng đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho mọi thông tin được chia sẻ với chúng tôi. Dưới đây là các nguyên tắc và chính sách bảo mật mà chúng tôi tuân thủ:

1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và hợp pháp để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của khách hàng.

2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, xử lý đơn hàng, cung cấp hỗ trợ khách hàng và tương tác với khách hàng. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.

3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và quy trình an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

4. Quyền riêng tư: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và đối tác. Chúng tôi cho phép khách hàng kiểm soát thông tin cá nhân của mình, bao gồm quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin.

5. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân trong những trường hợp cần thiết và được phép theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng.

6. Tuân thủ quy định pháp luật: Chúng tôi tuân thủ các quy định và quyền riêng tư của pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

7. Cập nhật chính sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian và khi cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ các quy định mới nhất về bảo mật thông tin cá nhân. Bất kỳ thay đổi nào của chính sách này sẽ được thông báo đến khách hàng và đối tác theo cách thức thích hợp.

8. Liên hệ và hỗ trợ: Chúng tôi cung cấp các kênh liên hệ và hỗ trợ cho khách hàng và đối tác để giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật. Khách hàng và đối tác có thể liên hệ với chúng tôi qua email, số điện thoại hoặc địa chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

9. Đồng ý và chấp nhận: Bằng cách sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, khách hàng và đối tác đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc và chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác được bảo vệ và xử lý một cách an toàn. Chúng tôi luôn nỗ lực để duy trì tính bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.